2020-10-14 17:15:11

Obavijest za učenike i roditelje

Stožer civilne zaštite Grada Varaždina je danas donio odluku da učenici viših razrade osnovnih škola moraju koristiti zaštitne maske, a koja Vam se dostavlja u prilogu.

Takva odluka je donesena s obzirom na dostavljeno mišljenje voditeljice službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije o narušavanju epidemiološke situacije.

Posebno upozoravano na novije objavljene  preporuke HZJZ (12.10.2020. koja Vam se dostavlja u prilogu) u vezi korištenja maski i to na utvrđene izuzetke a koje su sastavni dio tih preporuka.

Osim toga i nadalje obavezno treba osigurati poštivanje i primjenu svih mjera, uputa i preporuka za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 utvrđene odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja u vezi djelatnosti obrazovanja


II. Osnovna škola Varaždin