2019-07-02 15:45:24

Zaključak o načinu realizacije odmora za učenike

U priloženom dokumentu je zaključak o realizaciji odmora za učenike tijekom nastavne godine 2019./2020. u osnovnim školama nad kojima Grad Varaždin ima osnivačka prava.

 


II. Osnovna škola Varaždin