2018-09-02 20:50:16

Projekt SPAS

U školskoj godini 2018/2019. II. osnovna škola Varaždin uključena je u projekt SPAS - osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva.

U prilogu se nalazi obrazloženje i kriteriji za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu ( užinu i/ili ručak) te Izjava roditelja.

Ukoliko udovoljavate traženim uvjetima, ovjerenu Izjavu roditelja i potpunu dokumentaciju dostavite razredniku do 11. rujna 2018. godine do 12 sati.


II. Osnovna škola Varaždin