2018-06-28 12:05:00

Maturalno putovanje, 7.a I 7.b

Učenici 7.A i 7.B razreda, ukupno njih 31, u pratnji razrednica Nikoline Mikulek-Slunjski (7.A) i Irene Bračko-Marčec (7.B) te Jasmine Varga, otisnuli su se na petodnevno maturalno putovanje na Makarsku rivijeru (Gradac). 

Posjetili su Imotski (Modro i Crveno jezero), Baćinska jezera, Dubrovnik, NP Mljet i NP Krka. Ispunjeni pozitivnim dojmovima i nezaboravnim doživljajima pamtit će svoj maturalac...

              Imotski - Modro jezero                                     Gradac

   

              Baćinska jezera                                                Dubrovnik

   

                          Mljet                                                           Krka

   

 


II. Osnovna škola Varaždin