2018-07-03 12:50:15

Popis obaveznih udžbenika za šk.godinu 2018./2019.

Grad Varaždin financirat će kupnju udžbenika i radnih bilježnica za školsku godinu 2018./2019. za obavezne nastavne predmete , i to za učenike koji imaju prebivalište na području grada Varaždina do 31.5.2018.

Svi učenici dužni su vratiti besplatno dobivene udžbenike za šk. godinu 2017./2018. sukladno Izjavi o ostvarivanju prava na besplatne udžbenike i radne bilježnice.

Učenici koji ne vrate dobivene udžbenike gube pravo na besplatne udžbenike za školsku godinu 2018./2019.

Svi učenici od 1. do 8. razreda koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike za šk. godinu 2018./2019. dobit će dijelom stare, rabljene udžbenike, a dijelom nove, te nove radne bilježnice i radne udžbenike.

Podjela udžbenika bit će u Školi prije početka nove školske godine, a o datumu podjele bit ćete naknadno obaviješteni.

Za izborne predmete roditelji sami kupuju udžbenike i radne bilježnice, kao  i ostala nastavna sredstva,  npr. likovna mapa (Školska knjiga), geografski atlas (Školska knjiga, 5.razred)

Popis udžbenika za školsku godinu 2018./2019.nalazi se u nastavku.


II. Osnovna škola Varaždin