2018-04-26 08:43:23

Posjet Hidroelektrani Varaždin

Učenici  8.c i 8.d razreda posjetili su 25. travnja 2018.  HE  Varaždin. Posjet je organiziran  kao izvanučionička  nastava u sklopu predmeta Tehnička kultura.

Učenici su uz stručno vodstvo razgledali  postrojenja HE i upoznali se s njezinom snagom  i  ulogom u elektroprivredi  Hrvatske.

HE  Varaždin je smještena na rijeci Dravi u blizini Varaždina. To je višenamjenska  hidroelektrana koja iskorištava vodnu  snagu rijeke Drave za proizvodnju električne energije, ali istovremeno služi za obranu zemljišta i naselja od poplava i erozivnog djelovanja same rijeke.

Iako je ovo postrojenje izgrađeno ranih sedamdesetih godina prošloga stoljeća, još uvijek izaziva strahopoštovanje  svojom veličinom i snagom.

Bio je to kratak, ali izuzetno zanimljiv izlazak iz učionice!

                                                                                              Sanja Posavec, prof.


II. Osnovna škola Varaždin