2018-03-12 22:28:13

Mjere prilikom pojave ušljivosti.

U prilogu možete pročitati informacije Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije o mjerama koje treba poduzeti prilikom pojave ušljivosti glave.


II. Osnovna škola Varaždin