2017-07-12 12:39:22

Županijski udžbenici (u vrijednosti 200 kn)

Županija Varaždinska će svim učenicima koji nemaju prebivalište na području grada Varaždina, a žive na području Varaždinske županije kupiti udžbenike za novu školsku godinu u vrijednosti 200 kn.

 

Ovdje je popis udžbenika koji će učenici dobiti u školi.

Razred

HJ – P kao POČETNICA – početnica 1. dio

HJ – P kao POČETNICA – početnica 2.dio

M – MATEMATIKA 1 – udžbenik za 1. razred

PID – NAŠ SVIJET 1 – udžbenik za 1. razred

 

Razred

HJ – PRIČA O JEZIKU 2 – udžbenik za 2. razred

M – MATEMATIKA 2 – udžbenik za 2. razred

PID – NAŠ SVIJET 2 – udžbenik za 2. razred

GK – GLAZEBNIK KRUG 2 – udžbenik GK za 2. razred

 

Razred

HJ – PRIČA O JEZIKU 3 – udžbenik za 3. razred

M – MATEMATIKA 3 – udžbenik za 3. razred

PID – NAŠ SVIJET 3 – udžbenik za 3. razred

GK – GLAZBENI KRUG – udžbenik GK za 3. razred

 

Razred

HK – OD SLOVA DO SLOVA 4 – čitanka za 4. razred

HJ – PRIČA O JEZIKU 4 – udžbenik za 4. razred

GK – SVIJET GLAZBE 4 – udžbenik za GK

 

Razred

HJ – SNAGA RIJEČI 5 – čitanka za 5. razred

HJ – HRVATSKI JEZIK 5 – udžbenik za 5. razred

GK – SVIJET GLAZBE – udžbenik za 5. razred

 

Razred

HJ – SNAGA RIJEČI 6 – čitanka za 6. razred

HJ – HRVATSKI JEZIK 6 – udžbenik za 6. razred

GK – SVIJET GLAZBE 6 – udžbenik za GK – 6.razred

 

Razred

HJ – SNAGA RIJEČI 7 – čitanka za 7.razred

MAT 7 – udžbenik i zbirka  - 1.polugodište

MAT 7 – udžbenik i zbirka – 2. polugodište

 

Razred

HJ – SNAGA RIJEČI 8 – čitanka za 8. razred

MAT 8 – udžbenik i zbirka – 1.polugodište

MAT 8 – udžbenik i zbirka – 2. polugodište


II. Osnovna škola Varaždin