2022-03-29 22:47:44

ŽUPANIJSKA SMOTRA LIDRANO 2O22.

Županijska smotra LiDraNo 2022. Varaždinske županije održana je 14. i 15. ožujka 2022. godine. Škola domaćin smotre bila je Osnovna škola Petrijanec koja je 14. ožujka 2022. ugostila sudionike u literarnom, novinarskom i radijskom izrazu. Po završetku rada Povjerenstava za navedene izraze održani su okrugli stolovi za sve sudionike i mentore. Na smotru je pristiglo 36 literarnih radova, 28 novinarskih radova, 9 radijskih emisija i 4 školska lista.

Prosudbeno povjerenstvo za literarni izraz za Državnu razinu smotre predložilo je:

Umjetnički ponedjeljak (humoristična priča), Tonka Tkalec 5. D

                                                                         mentorica: Maja Šmic, uč. rn/hj

Ona, ledena (lirska pjesma), Matej Vitković 8. C  (prijedlog za Županovu nagradu)

                                                                         mentorica: Mirjana Halusek, prof.

Prosudbeno povjerenstvo za novinarski izraz za Državnu razinu smotre predložilo je:

Gdje je nestao čovjek? (osvrt), Matej Vitković  8.C   (prijedlog Županove nagrade)

                                                                           mentorica: Mirjana Halusek, prof.

 

Predloženi školski list za Državnu razinu smotre:

Zvonilica, Dora Kukec 8. B

                                                                    mentorica: Marta Cepanec, prof.

 

Pojedinačni scenski nastupi održani su u Kulturnom centru „Ivan Rabuzin“ u Novom Marofu 15. ožujka 2022.

Povjerenstvo za dramski izraz na Državnu razinu smotre u pojedinačnim scenskim nastupima uputilo je:

Modne valute (monolog), izvođačica Katarina Ivančević 8. C

                                                                      Mentorica: Maja Šmic, uč. rn/hj

 

Čestitke predloženim i upućenim na Državnu razinu smotre!

 

 

                                                                                       Maja Šmic, uč.rn/hj


II. Osnovna škola Varaždin