2022-03-03 20:57:11

Odabir ponude za maturalno putovanje 7. A i 7. C

Predmet: maturalno putovanje 7. A i 7. C

Broj poziva 1/2022.

Zajednički roditeljski sastanak za odabir ponuda maturalnog putovanja 7. A i 7. C razreda (Korčula – Dubrovnik – NP Mljet – NP Krka) je održan 2.ožujka 2022.

Roditelji su odlučivali između tri ponude:

1.  Travelego d.o.o, putnička agencija, Zagrebačka 30, Varaždin

2. Turistička agencija Rudi Travel, Tome Masaryka 26, Čakovec

3. Galileo Travel d.o.o., putnička agencija, Antuna Mihanovića 8, Varaždin

Odabrana agencija za maturalno putovanje je Travelego d.o.o.


II. Osnovna škola Varaždin