2022-03-01 16:37:00

Maškare u produženom boravku

Učenici 2. skupine prikazali su osjećaje sreće i tuge crtajući maske klauna.

Fotografije: Ana Habek


Učenici 3. skupine izrezivali su i izrađivali maske od kartona i različitog papira.

Fotografije: Ines Ercegović

 

''Prijatelji'', 6. grupa produženog boravka, razgovarala je o maskama, značenju i običajima maskiranja, tradiciji koja je živa i danas. Dobili su zadatak da i oni naslikaju svoju masku. U stvaralačkom procesu trebali su se služiti geometrijskim i slobodnim likovima. Iako smo ponegdje u stvaralačkom procesu odmakli od zadanog, učenici su se prepustili stvaranju , neobičnog, zanimljivog i zaista su uživali.

 

Tekst i fotografije: Karmen Kučar

 

Učenice 3.a (7. skupina) Ema Čumbrek i Kiara Jurinec izrezale su i ukrasile krafnu od hamer papira te njome ukrasile školski pano.

          Fotografije: Sunčica Sever Čižić    

II. Osnovna škola Varaždin