2021-06-30 15:44:00

Human Rights Education - aktivnosti za vrijeme satova razrednika

Projekt Edukacija o ljudskim pravima međunarodni je  projekt  u kojem su partneri  6 različitih škola s glavnim ciljem poboljšanja razina inovativnih praksi u obrazovanju s posebnim naglaskom na obrazovanje  ljudskih prava, koja će se prvo transformirati na odnose između učenika, njihovih učitelja i  lokalnu zajednicu. Partnerstvo uključuje  države:  Slovačku koja je ujedno i koordinator projekta, Portugal, Rumunjsku, Španjolsku, Tursku i  Hrvatsku tj. II. osnovnu školu Varaždin.

Činjenica da zahvaljujući dostupnosti moderne tehnologije zlouporaba ljudskih prava ima nove oblike i sve je češća, poput kršenja autorskih prava ili  Cyber zlostavljanja.  Pomoću ovog  projekta nadamo se  da ćemo  moći potaknuti suradničko učenje,  kritičko razmišljanje, kreativno razmišljanje i vještine rješavanja problema naših učenika te da ih se aktivno uključi u  proces učenja  kako bi mogli preuzeti određene odgovornosti. 

Motivacija za projekt temelji se na UN-ovoj Deklaraciji o HRE, Ljudska prava Vijeća iz 2010. godine, kao i „Pariška deklaracija“ iz 2015., kojom se teži da sva  djeca steknu socijalne, građanske i interkulturalne kompetencije, promicanjem demokratskih vrijednosti i temeljnih prava, socijalne uključenosti i nediskriminacije. Ovim projektom želimo povećati empatiju, toleranciju i poštovanje te povećati samopouzdanje učenika bez nasilničkog ponašanja.

 U sklopu ovog projekta učenici 7.b razreda izradili su plakate o ljudskim pravima.  Razrednica Alenka Trtinjak učenicima je zadala aktivnosti u svezi  izrade plakata.

Učenici su trebali izraditi  plakat kojim ćete prikazati kako su svi jednako vrijedni bez obzira na to gdje žive, kako izgledaju, kojim jezikom govore, kojoj  religiji  pripadaju. Mogli su se  osvrnuti na kršenje ljudskih prava u Hrvatskoj. Učenici su trebali osmisliti svoj plakat  na način da odaberu jedno ili više ljudskih prava iz Deklaracije o ljudskim pravima, te potražiti u novinama, časopisima ili internetu članke ili općenito sadržaje koji govore o kršenjima ljudskih  prava koje  su odabrali. Proučiti sažetak deklaracije kako bi shvatili koja prava su narušena u  odabranim člancima. Kreirati, nalijepiti slike, fotografije i tekst na plakat potrebno je nakon svakog teksta ili fotografije koju su odabrali, velikim slovima nalijepiti ili napisati članak iz Deklaracije koji je prekršen time. Primjere kršenja ljudskih prava  iz Deklaracije trebalo je   istaknuti  na plakatu. 

Nakon što su učenici izradili plakate trebalo ih je prezentirati što je vidljivo na slikama.

          

           

               

                                              

 Učenici i nijhova razrednica Draženka Pust sudjeluju u eTwinning projektu -  „Memento prijateljstva“.

Cilj projekta

 Učenici će, aktivno sudjelujući u predviđenim aktivnostima, jačati kompetencije komunikacije na materinskom jeziku, upoznavat će i širiti znanja o socijalnim i građanskim pravima i dužnostima te osvještavanjem razvijati vlastitu kulturološku dimenziju.
Odabirom prikladnih sadržaja unutar nastavnih predmeta učitelji će potaknuti učenike na usvajanje pojmova: pravednost, autoritet, zajednica, problem/rješavanje problema, pravila ponašanja, načini pravedne podjele, prekršaj – povreda pravila i donošenje odluke.
Razvijat će se aktivne kompetencije građanskoga odgoja i obrazovanja (međupredmetno i samostalno)

Zadaci projekta

Znanja: stjecanje znanja o sebi kroz prepoznavanje i razumijevanje svojih emocija, razvoj pozitivne slike o sebi,  razvijanje odgovornosti prema sebi i drugima, produbljivanje razumijevanja i prihvaćanja dogovorenih pravila

Stavovi i vrijednosti: usvajanje i njegovanje temeljnih humanih vrijednosti: prijateljstvo, pravednost, nenasilje, suosjećanje, zastupanje i zaštita svojih i tuđih prava, oživotvorenje dječjih prava kroz svakodnevne situacije,   preuzimanje odgovornosti za svoje postupke

Vještine: razvoj komunikacijskih vještina, razvijanje intelektualnih i socijalnih vještina (suosjećanje, razumijevanje, mirno rješavanje sukoba, tolerancija, povjerenje, prijateljstvo, briga za druge ), razvoj samostalnosti, razvoj samokontrole, razumijevanje svojih potreba i potreba drugih, življenje dječjih prava.

                 

Učenici 5.c razreda izradili su umne mape na temu Ljudska prava.

Prije izrade umnih mapa, putem prezentacije i razgovora učenici su saznali   nešto više o Deklaraciji  o  ljudskim  pravima. Umne mape su izradili pomoću aplikacije Mindmaster te su neki od učenika bili izuzetno kreativni a sama izrada umnih mapa pomoću računala je bila zanimljiva i poučna.


II. Osnovna škola Varaždin