2022-02-22 08:53:42

Odluka povjerenstva za provedbu javnog poziva 4/2022 (višednevna terenska nastava 8.c i 8.d)

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 4/2022 i izbor najpovoljnije ponude za provedbu višednevne terenske nastave za učenike 8.c i 8.d razreda II. OŠ Varaždin na sjednici 21.2.2022. u 16:30 h donijelo je sljedeću odluku:

 Za predstavljanje roditeljima učenika 8.c i 8.d razreda odabrane su ponude:

- ponuda agencije TRAVELEGO d.o.o. putnička agencija, Zagrebačka 30, Varaždin

- ponuda agencije GALILEO travel d.o.o. putnička agencija, Antuna Mihanovića 8, Varaždin

- ponuda agencije VARAŽDINTOURS putnička agencija d.o.o. Kapucinski trg 6, Varaždin

 

Odluku o odabiru ponude za organizaciju višednevne terenske nastave donijet će roditelji na roditeljskom sastanku.


II. Osnovna škola Varaždin