2021-09-08 13:15:34

Natječaj za najam sportske dvorane

Školski odbor II. osnovne škole Varaždin, A. Cesarca 10 raspisuje natječaj za davanje u zakup prostora školske sportske dvorane

 

1.Velike sportske dvorane površine 605 m2

po cijeni od 80,00 kuna po satu.

2.Male sportske dvorane površine  225 m2

po cijeni od 70,00 kuna po satu.

Na natječaj se mogu javiti mlađe uzrasne kategorije sportskih udruga Grada Varaždina koje su članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a ponude se dostavljaju na adresu:

II. osnovna škola Varaždin, A. Cesarca 10, Varaždin.

Naznačiti „ Za natječaj - ne otvarati“.


II. Osnovna škola Varaždin