2021-07-13 15:51:07

Obavijest roditeljima - dodatni obrazovni materijali

Poštovani roditelji, 

u privitku ove obavijesti prilažemo konačni jedinstveni popis odabranih dodatnih obrazovnih materijala (DOM-ovi)  za šk. god. 2021.-2022.

Svi učenici dobivaju od MZO-a besplatne udžbenike za sve redovne i izborne predmete. Sukladno članku 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.) sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnome proračunu. Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnoga proračuna vlasništvo su škole, a postupanje s njima je regulirano Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).

Učenici koji  stanuju na području grada Varaždina kupuju samo DOM-ove (dodatne obrazovne materijale) označene crvenom bojom (za izborne predmete) za svoj razred, a ostale DOM-ove dobit će u školi.

Roditelji samostalno nabavljaju radne bilježnice za izborne predmete, likovnu mapu   (ŠK), geografski atlas za učenike petih razreda (ŠK), opremu za tjelesnu i zdravstvenu kulturu te potreban pribor za pohađanje nastave.

Način i vrijeme podjele udžbenika i drugih obrazovnih materijala te potpisivanje Izjave o prihvaćanju obveze vraćanja udžbenika bit će objavljen naknadno na mrežnim stranicama škole.

Učenicima koji nemaju prebivalište  na području grada Varaždina, roditelji samostalno  nabavljaju sve DOM-ove s popisa za svoj razred.


II. Osnovna škola Varaždin